Op dit moment leveren wij geen zorg.

Door omstandigheden zijn wij nu niet in staat om thuiszorg, dementiezorg, palliatieve zorg of 24-uurs zorg te leveren. Wij verwijzen u graag door naar:

ISZA Thuiszorg Naarden, tel:  035-7600635
Vitaal Thuiszorg Huizen, tel: 035-8200501
Buurtzorg Baarn, tel: 06-23948440

Thuiszorg van Progeria

De beste zorg thuis

Dementie zorg van Progeria

Als vergeten een zorg wordt

Palliatatieve Zorg van Progeria

Als genezing niet meer mogelijk is

24 Uurs Zorg van Progeria

In de eigen vertrouwde woning

Pro Geria Thuiszorg

Pro Geria Thuiszorg is een ervaren bemiddelings-organisatie die het organiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg bij de cliënt centraal stelt. Wij kunnen een groot aantal vormen van zorg, voor cliënten organiseren. Ook het begeleiden tijdens een reis in het buitenland behoort tot de mogelijkheden.

 

Wat betekent thuiszorg

Thuiszorg is een verzamelnaam voor verschillende soorten zorg en hulp bij u thuis en behoort tot de extramurale gezondheidszorg of eerstelijns gezondheidszorg. Het is bedoeld voor ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

U kunt een beroep doen op de organisatie van Pro Geria zowel voor gefinancierde zorg als voor particuliere zorg of een combinatie hiervan. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen en wij adviseren en helpen u graag bij de te nemen stappen. Ook voor het aanvragen van indicaties en advies over het inzetten van het persoonsgebonden budget (PGB) kunnen wij u van dienst zijn

Kiest u voor Pro Geria thuiszorg, dan kiest u voor een ervaren en professionele bemiddelingsorganisatie die met u mee denkt en waarin uw wensen centraal staan.
Pro Geria Thuiszorg heeft een groot bestand van ervaren en gekwalificeerde zelfstandige zorgverleners (ZZPers) die worden bemiddeld tussen cliënt en de organisatie binnen de particuliere en PGB zorg.

Pro Geria Thuiszorg werkt nauw samen met InterMediCare Thuiszorg. InterMediCare thuiszorg verleent zorg op basis van gestelde indicaties voor alle zorgverzekeraars en de WMO gemeenten in het Gooi. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van InterMediCare.

In veel situaties komt het voor dat InterMediCare thuiszorg de geïndiceerde zorg uitvoert (zoals wijkzorg en Palliatieve zorg) en Pro Geria aanvullende thuiszorg organiseert.

Neem contact met ons op