Op dit moment leveren wij geen zorg.

Door omstandigheden zijn wij nu niet in staat om thuiszorg, dementiezorg, palliatieve zorg of 24-uurs zorg te leveren. Wij verwijzen u graag door naar:

ISZA Thuiszorg Naarden, tel:  035-7600635
Vitaal Thuiszorg Huizen, tel: 035-8200501
Buurtzorg Baarn, tel: 06-23948440

Financiering Zorg

Of u nu beschikt over een persoonsgebonden budget (PGB), een indicatie voor gefinancierde zorg of u wilt zelf de zorg financieren, u kunt te allen tijden gebruik maken van onze organisaties, Pro Geria Thuiszorg of InterMediCare Thuiszorg (zie www.intermedicare.net )

Gefinancierde zorg

U kunt door de overheid gefinancierde thuiszorg op twee manieren regelen, namelijk via een persoonsgebonden budget (PGB) of via Zorg in Natura (ZIN).  ZIN kan geleverd worden via de Wet Langdurige Zorg of de Zorg Verzekering Wet (Zvw). Om in aanmerking te komen voor gefinancierde zorg, heeft u een indicatie nodig.

Zo zal voor Wijkverpleging (Zvw) een indicatie worden gesteld door de wijkverpleegkundige van InterMediCare Thuiszorg, voor de WLZ wordt de indicatie gegeven door het CIZ, terwijl voor begeleiding (WMO) een indicatie van de wijkverpleegkundige van de gemeente noodzakelijk is. Deze kan bij het zorgloket van uw gemeente worden aangevraagd. U kunt kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget. Onze zorgcoördinator kan u uitvoerig informeren over de verschillende wijze van indicatie-aanvragen.

  • Zorg in Natura (ZIN)

Bij ZIN  wordt de financiering en administratie door de thuiszorgorganisatie geregeld (bijv. door  InterMediCare thuiszorg). Als u voor ZIN kiest zal de aan u geleverde zorg door de verzekeraar of de gemeente rechtstreeks worden uitbetaald aan de zorginstelling. U kunt bij ZIN niet altijd de door u gewenste thuiszorgorganisatie kiezen. Dit hangt namelijk af of de door u gewenste thuiszorgorganisatie contractafspraken heeft, zoals bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar. Pro Geria werkt in geval van ZIN vaak samen met InterMediCare thuiszorg .

  • Persoons Gebonden Budget (PGB)

Met het PGB kunt u zelf de zorg regelen en betalen. Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kan inkopen. Met een PGB kunt u zelf uw bemiddelingsorganisatie kiezen, zoals Pro Geria Thuiszorg. Wat u met uw PGB budget kunt inkopen hangt af van de hoogte van het budget en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om huishoudelijke zorg in te kopen met het PGB van uw zorgverzekeraar, hiervoor moet u bij het WMO loket van uw gemeente zijn.

Als u een keuze heeft gemaakt voor Zorg in Natura of PGB, dan zit u hier niet definitief aan vast. Een PGB kan omgezet worden naar ZIN en andersom.

Hoe komt u aan indicatie voor gefinancierde zorg?

Om in aanmerking te komen voor een PGB als wel voor ZIN heeft u een indicatie nodig.

  • Voor zorg vanuit de Zorgverzekeraarswet (Zvw) kan de verpleegkundige van InterMediCare thuiszorg deze indicatie stellen.
  • Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
  • Voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) wordt de indicatie gesteld door het wijkteam van uw gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Vanuit de overheid kan er een eigen bijdrage worden gerekend. Maakt u gebruik van de WLZ of WMO zorg dan krijgt u een rekening van het CAK, deze eigen bijdrage is inkomensafhankelijk maar is vanaf 1-1-2019 beperkt. Bij zorg vanuit de Zvw hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie over de aanvraag van een indicatie en/of de eigen bijdrage kunt u te allen tijde terecht bij de zorgcoördinator. Zij kan u uitvoerig informeren.

Particuliere zorg

Als u behoefte heeft aan meer zorg, buiten de aan u toegekende indicatie of u komt niet in aanmerking voor een indicatie, dan kan de zorg via Pro Geria particulier bijgekocht worden.