Persoonsgebonden Budget

Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Met een PGB kunt u zelf uw bemiddelings-organisatie kiezen, zoals Pro Geria Thuiszorg. U maakt dan met ons afspraken over hoe u de zorg vorm wilt geven, de dagen en uren waarop onze zorgverleners voor u werken en de vergoeding die u daarvoor uit het PGB betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de zorgverlening.

Met een PGB kunt u verschillende vormen van hulp en begeleiding inkopen. U kunt hierbij denken aan:

 • Persoonlijke verzorging (zoals wassen, aankleden, eten en drinken, naar het toilet gaan)
 • Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing)
 • Nachtzorg
 • 24-uurszorg

Wat mogelijk is, hangt af van de hoogte van het PGB en wat binnen de PGB-regeling is toegestaan. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om huishoudelijke hulp in te kopen met het PGB van uw zorgverzekeraar, hiervoor moet u naar het WMO loket van uw gemeente.

Wat is het verschil tussen Zorg in Natura (ZIN) en een PGB?

Met uw PGB budget koopt u zelf uw zorg in. Het grootste verschil tussen deze twee is dat bij Zorg in natura (ZIN zorg), een thuiszorgorganisatie, al dan niet door u zelf uitgekozen, de zorg volledig regelt en bij een PGB heeft u zelf de regie in handen. Hieronder vindt u de kenmerken van het PGB.

Kenmerken van een PGB;

 • U bepaalt wie, wanneer, waar en hoe de benodigde zorg wordt verleend
 • U kiest zelf een zorgaanbieder
 • U maakt zelf afspraken met de zorgaanbieder
 • U dient zelf verantwoording afleggen aan de instantie die verantwoordelijk is voor de toekenning van het PGB.

Indicatie 

Om in aanmerking te komen voor een PGB, moet er een indicatie zijn gesteld.

 • Voor zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) kan de verpleegkundige van InterMediCare thuiszorg de indicatie stellen.
 • Voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
 • Voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) wordt de indicatie gesteld door het wijkteam van uw gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Hoe vraagt u een PGB aan?

De zorgcoördinator van Pro Geria kan u adviseren en ondersteunen in de PGB aanvraag. Zo kan zij samen met u onderzoeken welk PGB-vorm bij uw zorgvraag past.

Wanneer u een PGB gaat aanvragen neemt u contact op met de instantie die verantwoordelijk is voor toekenning van het PGB. Voor de Wmo is dat het zorgloket van uw gemeente en voor de Wlz is dat het CIZ. De desbetreffende medewerkers zullen dan, na het voeren van een persoonlijk gesprek, bepalen op hoeveel zorg u recht heeft.

Wanneer het PGB is geaccordeerd krijgt u een budget toegekend. Met dit budget kunt u de zorg inkopen bij de organisatie die het best past bij uw wensen en behoeften .

Betalingen vanuit het PGB 

De betaling van de geleverde zorg is binnen de afzonderlijke wetten verschillend geregeld. Zo verlopen de betalingen vanuit de Wlz en Wmo via de SVB en vanuit de Zvw via uw zorgverzekeraar. Onze intercedent kan u uitvoerig informeren over de verschillende betalingsstromen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Handige links:

www.persaldo.nl

www.rijksoverheid.nl

Meer informatie over het PGB?

Wilt u meer weten over het PGB? Wij zijn te bereiken per email via info@progeria.nl.