Zorg in Natura

Bij financiering op basis van ZIN regelt en betaalt de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar de thuiszorgorganisatie rechtstreeks. U krijgt bij ZIN niet zelf een budget en u kunt de door u gewenste thuiszorgorganisatie niet altijd zelf kiezen. Dit hangt af of de door u gewenste thuiszorgorganisatie contractafspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraars en gemeenten .

Verschil ZIN en PGB

Bij ZIN wordt de financiering en administratie met de thuiszorginstelling rechtstreeks geregeld. U hoeft bij ZIN dan ook geen eigen administratie te voeren. U kunt, wanneer u ZIN ontvangt, dit om laten zetten in PGB waardoor u mogelijk meer uren zorg kunt inkopen. Bij PGB wordt u zelf budgethouder en kunt u zelf zorg inkopen.

Omzetten Zorg in Natura naar PGB

Het omzetten van ZIN naar PGB kunt u regelen met de instantie die verantwoordelijk is voor de indicatie van uw zorg. Onze intercedent kan u uitvoerig informeren over hoe u deze omzetting kunt realiseren.

Indicatie 

Om in aanmerking te komen voor ZIN moet er een indicatie zijn gesteld.

  • Voor zorg die betaalt wordt door de Zorgverzekeraars (Zvw) kan de verpleegkundige van InterMediCare deze indicatie stellen.
  • Voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt de indicatie gesteld door het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ).
  • Voor zorg vanuit de Wet Maatschappelijk Ondernemen (WMO) wordt de indicatie gesteld door het wijkteam van uw gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij het zorgloket van uw gemeente.

Eigen bijdrage

Vanuit de overheid kan er een eigen bijdrage worden gerekend. Dit is van toepassing bij ZIN vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en ZIN vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het geval van ZIN vanuit de Zvw hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele partner. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdrage.

Meer informatie over ZIN?

Wilt u meer weten over ZIN? Wij zijn te bereiken per email via  info@progeria.nl