Organisatie

Sinds 1981 bemiddelt Pro Geria Thuiszorg zelfstandige zorgverleners voor verpleging en verzorging aan huis. Een professionele organisatie die thuiszorg organiseert, in de breedste zin van het woord. Wij dragen er zorg voor dat de zorgverleners werken conform de laatste Wetgeving voor Zelfstandige Zorgverleners (nu nog in concept : de Wet DBA) .

Onze werkzaamheden zijn gericht op het welzijn van de cliënt, deze staat bij ons centraal. Zorg op maat noemen wij dat!

Wij gaan uit van de wensen en beleving van de cliënt, deze bepaalt op welke wijze zorg wordt verleend. Wij vinden het belangrijk dat iedere zorgverlener emotioneel en intuïtief betrokken is bij de cliënt. Daarom werken wij met vaste teams bij cliënten zodat er een beperkt aantal zorgverleners over de vloer komt en er een band tussen cliënt en zorgverlener opgebouwd kan worden. Het uiteindelijke doel is dat de thuiszorg bijdraagt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven binnen de eigen huiselijke omgeving van de cliënt.

Gefinancierde thuiszorg en particuliere thuiszorg

Wij organiseren zowel particuliere thuiszorg als zorg via het persoonsgebonden budget (PGB). Een combinatie hiervan behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor de door de overheid gefinancierde zorg (wijkzorg, palliatieve zorg, WMO zorg  ) dient u zich aan te melden bij InterMediCare thuiszorg, waarmee Pro Geria thuiszorg zeer nauw samenwerkt.

Kwaliteit

Pro Geria Thuiszorg hecht grote waarde aan het leveren van kwalitatief goede zorg. Pro Geria voldoet aan alle voorwaarden om deskundige en verantwoorde zorg te organiseren. Ondanks onze inzet en uitstekende kwaliteit kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Heeft u een klacht? U mag dit melden bij één van onze zorgcoördinatoren via 088-01 573 03 of per mail info@progeria.nl. Uw melding zal in eerste instantie in behandeling genomen worden door en in samenspraak met ons kwaliteitsteam. Pro Geria respecteert uw privacy en behandelt en beveiligd uw persoonsgegevens met zorgvuldigheid.

Intake en kennismaking

Wanneer wij een aanvraag van u ontvangen kunnen wij een intakegesprek bij u thuis inplannen. Tijdens deze intake en kennismaking bespreekt onze zorgcoördinator uw wensen en zullen uw vragen worden beantwoord. Vervolgens kunnen wij samen met u uw zorgbehoefte in kaart brengen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over thuiszorg? Wij zijn telefonisch te bereiken via 088-01 573 03 of per email via info@progeria.nl.