Cliëntenbelangen

Uw belangen worden behartigd door onze cliëntenraad. Ieder lid van deze raad heeft zelf ervaring met onze thuiszorg en weet hoe waardevol thuiszorg is. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over beleidszaken en ontwikkelingen binnen de thuiszorg.

Cliëntenraad

Alle leden van de cliëntenraad hebben affiniteit met de zorg. De meeste leden zijn familie van een cliënt die zorg ontvangt via Pro Geria Thuiszorg. Mocht u interesse hebben voor het lidmaatschap, dan nodigen we u van harte uit contact op te nemen met onze zorgcoördinator of via het online contact formulier .

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

Heeft u een vraag aan de cliëntenraad? Dan kunt u de cliëntenraad als volgt bereiken:

Online via het contactformulier of door contact op te nemen met info@progeria.nl