Sociale Kaart

 

De sociale kaart geeft een overzicht van instellingen, praktijken, activiteiten en organisaties op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, hulpverlening en (sociale) voorzieningen.

DiSK staat voor Digitale Sociale Kaart, en is de wegwijzer naar werk, wonen, welzijn en zorg in uw gemeente en regio. Het is opgebouwd als een gebruiksvriendelijke catalogus voor het opzoeken  van zorg, welzijn, wonen, sociale activering, inkomen, opleiding en re-integratie.

Dementie – Alzheimer Café

Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een interview met betrokkenen of een lezing. Daarna kunnen de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen uitwisselen.

Versa Welzijn Senioren

Versa Welzijn biedt senioren een breed aanbod aan educatieve, creatieve, culturele en sportieve activiteiten en cursussen. Veel van deze zaken worden georganiseerd in lokale wijkcentra, maar ook in diverse verzorgingshuizen.

Daarnaast kunnen zij u helpen om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en functioneren, door een groot aantal ondersteunende diensten. Daarbij kunt u denken aan zaken als een maaltijdservice, een alarmeringssysteem, hulp bij uw administratie of vrijwillige thuishulp. De Wonen/welzijn/zorgadviseur van Versa Welzijn  kan u hierbij van dienst zijn door persoonlijk advies te bieden.

Het Nationaal Ouderenfonds

Het Nationaal Ouderenfonds zet zich in voor het welzijn van ouderen in ons land. Ze richten zich met diensten en activiteiten op een aantal kerngebieden om ouderen te helpen zoals bij eenzaamheid, veiligheid, armoede en zorg. Ouderen kunnen zich daarnaast aanmelden voor uitjes of bellen met de Ouderen Ombudsman (0900-6080100, 5 cnt p/m). Deze wijst de weg bij vragen en klachten. 

Palliatieve zorg

De meeste mensen die weten dat zij gaan overlijden geven er de voorkeur aan dat in hun eigen vertrouwde omgeving te doen. Thuis overlijden is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de zorgvrager zelf, maar ook voor de naasten. Naast de palliatieve thuiszorg die de zorgverleners bieden zijn er tal van organisaties die hierbij kunnen ondersteunen.

Uitgebreide informatie over het onderwerp palliatieve (terminale) zorg (VPTZ) vindt u hier.

Netwerk Palliatieve zorg

In 66 regionale netwerken palliatieve zorg werken allerlei organisaties samen om palliatieve zorg zo goed mogelijk te organiseren. Op deze website vindt u de contactgegevens en websites van alle netwerken palliatieve zorg.

VPTZ (vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg)

De vrijwilligers van VPTZ staan terminale mensen en hun naasten bij. Zij bieden ondersteuning of nemen zorgtaken van de familie tijdelijk over zodat zij even tijd voor zich zelf hebben. Dit is ook goed te combineren met thuiszorg zodat een mantelzorger (even) weg kan en de vrijwilliger bijvoorbeeld de zorgverlener ondersteunt.

Meer informatie over sociale kaart ?

Wilt u meer informatie over de sociale kaart? Wij zijn telefonisch te bereiken via 088-01 573 03 of per email info@progeria.nl