24 Uurs Zorg

Met de 24-uurs zorg kunt u ervoor zorgen dat u thuis de verzorging en verpleging krijgt die u of uw partner nodig heeft. Hierdoor kan een opname in een verzorgingshuis, verpleeghuis, hospice of kleinschalige woonvorm voorkomen worden.

Kiezen voor de door Pro Geria georganiseerde thuiszorg betekent kiezen voor belevingsgerichte zorg waarbij de zorgvraag van de cliënt centraal staat. Zorg op maat noemen wij dat! Hierbij staan respect, persoonlijke aandacht en kwaliteit van leven binnen de huiselijke omgeving centraal.

Persoonlijk 24-uurs zorg team

Bij 24-uurs zorg bieden onze professionele en gekwalificeerde zorgverleners 24 uur per dag, 7 dagen per week alle verpleging en verzorging aan huis die de cliënt nodig heeft. Pro Geria thuiszorg bemiddelt voor u een klein, vast zorgteam. Mocht het tussen u en een zorgverlener niet “klikken” dan gaan wij op zoek naar een andere zorgverlener. In overleg met de cliënt en/of mantelzorger wordt de planning opgesteld zodat men altijd weet welke zorgverlener er op welke dag aanwezig is. Deze zorgverleners leveren kwaliteit, zij gaan uit van de wensen van de cliënt en zorgen voor een goede samenwerking met bijvoorbeeld huisarts en therapeut.

Wanneer 24-uurs zorg aan huis?

24-uurs zorg kan om de meest uitlopende redenen ingezet worden:

  • Dementie zoals de ziekte van Alzheimer
  • In de palliatieve fase, de wens om thuis te sterven
  • Eenzaamheid en behoefte aan permanent gezelschap
  • Als reisbegeleiding, ook naar het buitenland
  • Thuis willen herstellen van een ziekenhuisopname
  • Mantelzorger kan de zorg (tijdelijk) niet op zich nemen

De 24-uurs zorg die verleent wordt is vaak een combinatie van verzorging, verpleging en begeleiding.

Neem contact met ons op

Tarieven

U kunt de 24-uurs zorg particulier financieren of met behulp van de door de overheid gefinancierde zorg in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB). Een combinatie hiervan komt regelmatig voor.

Om in aanmerking te komen voor PGB zorg dient u een indicatie en aanvraag in te dienen, wij kunnen u daarbij ondersteunen. De mogelijke financiering hangt af van de soort zorg die geïndiceerd is, afhankelijk hiervan zal het persoonsgebonden budget voor verpleging / verzorging bij het Zorgkantoor (Wet langdurige zorg= WLZ ) of uw verzekeraar (Zorg verzekeringswet=Zvw) moeten worden aangevraagd terwijl begeleiding / huishoudelijke hulp moet worden aangevraagd bij het zorgloket van uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning = WMO). Onze zorgcoördinator kan u uitvoerig informeren over de aanvraag bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente.

Mocht u de 24-uurs zorg particulier in willen kopen dan kunt u onze tarieflijst aanvragen. De 24-uurs zorg tarieven zijn aantrekkelijk geprijsd. Ze bestaan uit een scherp totaal tarief gebaseerd op het dag- en nachttarief.

Informatie

Wilt u meer informatie over 24-uurs zorg of de financiering hiervan? Wij kunnen u adviseren over de mogelijkheden en met u kijken welke financiering er mogelijk is. Wij zijn per email te bereiken via info@progeria.nl