Belevingsgerichte Zorg

Belevingsgerichte zorg is de zorg waarbij de beleving van de cliënt het uitgangspunt is. Pro Geria brengt dit in de praktijk door de cliënt zelf zijn zorgvraag te laten formuleren in zijn eigen bewoording. Wij zullen dan samen met de cliënt en familie en/of andere mantelzorgers bekijken hoe we de zorg uit gaan voeren. Bij het geven van belevingsgerichte zorg is het belangrijk dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk worden betrokken in de zorgverlening. Oftewel bij belevingsgerichte zorg van Pro Geria Thuiszorg staat de zorgvraag van de cliënt centraal. Zorg op maat noemen wij dat!

Benadering van de cliënt

Bij belevingsgerichte zorg gaat het om de wijze van benadering van de cliënt. De emotionele en intuïtieve kant van het zorgverlenen zijn hierbij een belangrijk aspect. Er is aandacht voor de belevingswereld van de cliënt zoals zijn verhaal, verleden en de manier waarop zaken in het leven beleefd worden. Zoals hoe iemand om gaat met zijn ziekte of handicap. Ieder mens is verschillend en reageert verschillend op situaties daarom is er binnen de belevingsgerichte van Pro Geria Thuiszorg juist aandacht voor het omgaan met veranderingen, verlies of als het even tegenzit.

Doel van belevingsgerichte zorg

Het uiteindelijke doel van belevingsgerichte zorg is dat de thuiszorg, die Pro Geria levert, bijdraagt aan zoveel mogelijk zelfstandigheid en kwaliteit van leven binnen de huiselijke omgeving van de cliënt.

Vaste persoonlijke teams

Binnen de belevingsgerichte zorg is het belangrijk om als zorgverlener emotioneel en intuïtief betrokken te zijn bij de cliënt, daarom werken wij met vaste teams bij cliënten zodat er een beperkt aantal zorgverleners over de vloer komt en er een band tussen cliënt en zorgverlener opgebouwd kan worden.

Informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over onze belevingsgerichte zorg? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen voor meer informatie op 088-01 573 01 of per mail via bemiddeling@progeria.nl.

Neem contact met ons op

13 + 4 =

Vermoeden dat iemand dement wordt

Het is verstandig om bij het vermoeden van dementie een diagnose door de huisarts te laten stellen. Dit kan met een eenvoudige geheugentest. Daarnaast zal de arts, om een goed beeld van de situatie te krijgen, willen spreken met iemand uit de directe omgeving over de veranderingen in het gedrag. Vervolgens kan de arts een doorverwijzing afgeven naar een specialist. Eventueel wordt er aanvullend onderzoek gedaan met bijvoorbeeld met een MRI-scan. Pas nadat er een screening heeft plaatsgevonden wordt er vastgesteld of er sprake is van dementie. Dementie is nog niet te genezen maar wel kunnen medicijnen helpen om het proces te vertragen.

Dementie zorg en mantelzorgers

De zorgverleners kunnen de mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Zij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene waar ze voor zorgen alleen te laten. Deze zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel aan de zorgverlener kunnen overlaten.

Betekenis dementie

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ontgeesting, ontdaan van geest. Dementie is niet een bepaalde ziekte op zich. Dementie is een verzamelnaam voor een aantal symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Voor alle vormen geldt dat de hersenen steeds slechter gaan functioneren door het afsterven van hersencellen. Meestal is het eerste verschijnsel vergeetachtigheid. Toch betekenen alleen geheugenstoornissen niet dat iemand dementerend is. Er is pas sprake van dementie als verschillende problemen samenkomen en zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Informatie

Wilt u meer informatie over dementie zorg? Wij zijn telefonisch te bereiken via 088-01 573 03 of per email via info@progeria.nl.