Dementie Zorg

De zelfstandige zorgverleners die Pro Geria bemiddelt, bieden bij dementie zorg persoonlijke aandacht en belevingsgerichte zorg. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk prettig en verantwoord thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Bij dementie laat het geheugen de cliënt in de steek. Vergeetachtigheid neemt toe en dat kan onzeker maken, hierdoor kan de cliënt zich onveilig en angstig gaan voelen. Alledaagse zaken kunnen onmogelijk worden. Met adequate begeleiding en verzorging lukt het vaak wel om zelfstandig te blijven wonen.

Dementie zorg en thuis wonen

De zorgverleners bieden vanuit persoonlijke en belevingsgerichte zorg de structuur, rust en gevoel van veiligheid zodat aan de dementerende cliënt de mogelijkheid wordt geboden om zo lang mogelijk verantwoord en prettig thuis te blijven wonen. Er wordt gewerkt met een zo klein mogelijk team van zorgverleners zodat zij de dementerende cliënt en naasten goed leren kennen. Op die manier weten zij wat het leef ritme is en wat de cliënt en naasten belangrijk vinden. Daarnaast helpen ze bij dementie zorg om de dag te structureren en stimuleren ze de cliënt om zelf de dagelijkse dingen te blijven doen. De zorgverleners zullen ook alert zijn op een zo veilig mogelijke leefomgeving. Ook de veiligheid van medicatie is bij dementie zorg een aandachtspunt waarbij in de gaten wordt gehouden of medicijnen wel worden ingenomen, in de juiste hoeveelheid en op het juiste moment.

Kenmerken bij dementie

Het eerste kenmerk bij dementie is meestal vergeetachtigheid. Maar alleen achteruitgang van het geheugen betekent nog niet dat iemand dementerend is. Er is pas sprake van dementie wanneer er meerdere problemen samenkomen en deze het dagelijks functioneren belemmeren. Verschijnselen kunnen zijn; besef van tijd raakt verstoord, verandering van gedrag, stemmingswisselingen, minder aandacht voor lichamelijke verzorging, minder goed vooruit kunnen denken, spreken en begrijpen gaat moeilijker. De zorgverleners zullen de cliënt met dementie zorg bij bovenstaande problemen zo goed mogelijk begeleiden.

Neem contact met ons op

Vermoeden dat iemand dement wordt

Het is verstandig om bij het vermoeden van dementie een diagnose door de huisarts te laten stellen. Dit kan met een eenvoudige geheugentest. Daarnaast zal de arts, om een goed beeld van de situatie te krijgen, willen spreken met iemand uit de directe omgeving over de veranderingen in het gedrag. Vervolgens kan de arts een doorverwijzing afgeven naar een specialist. Eventueel wordt er aanvullend onderzoek gedaan met bijvoorbeeld met een MRI-scan. Pas nadat er een screening heeft plaatsgevonden wordt er vastgesteld of er sprake is van dementie. Dementie is nog niet te genezen maar wel kunnen medicijnen helpen om het proces te vertragen.

Dementie zorg en mantelzorgers

De zorgverleners kunnen de mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Zij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene waar ze voor zorgen alleen te laten. Deze zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel aan de zorgverlener kunnen overlaten.

Betekenis dementie

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ontgeesting, ontdaan van geest. Dementie is niet een bepaalde ziekte op zich. Dementie is een verzamelnaam voor een aantal symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Voor alle vormen geldt dat de hersenen steeds slechter gaan functioneren door het afsterven van hersencellen. Meestal is het eerste verschijnsel vergeetachtigheid. Toch betekenen alleen geheugenstoornissen niet dat iemand dementerend is. Er is pas sprake van dementie als verschillende problemen samenkomen en zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Informatie

Wilt u meer informatie over dementie zorg? Wij zijn per email te bereiken via info@progeria.nl.