Alzheimer Zorg

Pro Geria biedt bij clienten met Alzheimer persoonlijke en belevingsgerichte zorg. Hierdoor kan de cliënt zo lang mogelijk prettig en verantwoord thuis blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Er zijn meerdere vormen van dementie. De meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer. Deze vorm neemt zo’n tweederde van alle vormen van dementie voor haar rekening. Het treft ongeveer 10% van de personen tussen de 75 en 85 jaar. Pro Geria biedt Dementie zorg aan deze mensen. Er wordt gewerkt met een zo klein mogelijk team van zorgverleners zodat zij de dementerende cliënt en naasten goed leren kennen. Op die manier komen zij te weten wat het leefritme is en wat de cliënt en naasten belangrijk vinden. Daarnaast helpen ze bij Dementie zorg om de dag te structureren en stimuleren ze om zelf de dagelijkse dingen te blijven doen. De zorgverleners zullen ook alert zijn op een zo veilig mogelijke leefomgeving. Ook de veiligheid van medicatie is bij Dementie zorg een aandachtspunt waarbij in de gaten wordt gehouden of medicijnen wel worden ingenomen.

Alzheimer en dementie

De termen dementie en de ziekte van Alzheimer worden vaak door elkaar gebruikt. Echter de ziekte van Alzheimer is één van de vele vormen van dementie. Andere vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie, Lewy body dementie en dementie bij de ziekte van Parkinson. Sommige vormen zijn zeer zeldzaam, bijvoorbeeld de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. Bij dementie worden de hersenen aangetast en takelen de functies geleidelijk af. Hierdoor kunnen de zenuwcellen hun werk niet meer goed doen en gaat iemand zijn verstandelijke vermogen achteruit. De ziekte van Alzheimer is wel de meest voorkomende en bekendste oorzaak van dementie. Bij sommige cliënten met Alzheimer kunnen medicijnen enige verbetering geven. Ook begeleiding en sommige therapieën kunnen Alzheimer dragelijker maken.

Informatie

U behoefte aan meer informatie over Dementie zorg? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen voor meer informatie op 088-01 573 01 of per mail via info@progeria.nl

Neem contact met ons op

5 + 5 =

Vermoeden dat iemand dement wordt

Het is verstandig om bij het vermoeden van dementie een diagnose door de huisarts te laten stellen. Dit kan met een eenvoudige geheugentest. Daarnaast zal de arts, om een goed beeld van de situatie te krijgen, willen spreken met iemand uit de directe omgeving over de veranderingen in het gedrag. Vervolgens kan de arts een doorverwijzing afgeven naar een specialist. Eventueel wordt er aanvullend onderzoek gedaan met bijvoorbeeld met een MRI-scan. Pas nadat er een screening heeft plaatsgevonden wordt er vastgesteld of er sprake is van dementie. Dementie is nog niet te genezen maar wel kunnen medicijnen helpen om het proces te vertragen.

Dementie zorg en mantelzorgers

De zorgverleners kunnen de mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Zij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene waar ze voor zorgen alleen te laten. Deze zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel aan de zorgverlener kunnen overlaten.

Betekenis dementie

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ontgeesting, ontdaan van geest. Dementie is niet een bepaalde ziekte op zich. Dementie is een verzamelnaam voor een aantal symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Voor alle vormen geldt dat de hersenen steeds slechter gaan functioneren door het afsterven van hersencellen. Meestal is het eerste verschijnsel vergeetachtigheid. Toch betekenen alleen geheugenstoornissen niet dat iemand dementerend is. Er is pas sprake van dementie als verschillende problemen samenkomen en zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Informatie

Wilt u meer informatie over dementie zorg? Wij zijn telefonisch te bereiken via 088-01 573 03 of per email via info@progeria.nl.