Eenzaamheid Zorg

In Nederland zijn naar schatting 200.000 ouderen eenzaam en is het is één van de grootste ‘ziektebeelden’ onder ouderen. Pro Geria thuiszorg vindt het belangrijk om aandacht te schenken aan dit aspect. Er zijn vele oorzaken die eenzaamheid bij ouderen veroorzaken of kunnen verergeren. Mogelijke oorzaken van eenzaamheid bij ouderen zijn vaak ingrijpende gebeurtenissen. Hierbij kan gedacht worden aan het verlies van dierbaren zoals de partner of vrienden, een verhuizing, verminderende mobiliteit door een slechte gezondheid en kleine sociale netwerken.

Eenzaamheid verhoogt de bloeddruk, het stressniveau en het risico op een depressie. De klachten die bij eenzaamheid ouderen horen kunnen snel verward worden met dementie, verwardheid, klaaggedrag, somatiek of rouw. Daarnaast verwoorden ouderen hun klachten zelf vaak in lichamelijke termen en worden de termen ouder worden en somberheid vaak in één adem genoemd. Dit omdat er vaak de gedachte is dat oud zijn niet aantrekkelijk is.

Sommige ouderen zijn kinderloos en hebben daardoor weinig of geen mogelijkheden om een beroep te doen op familie. Ouderen die wel kinderen hebben kunnen daar ook niet altijd van verwachten dat zij voldoende aandacht en zorg kunnen geven omdat die kinderen zelf ook vaak kinderen hebben en een druk leven leiden.

Pro Geria thuiszorg biedt met professionele zorgverleners begeleiding aan ouderen die eenzaam zijn. Ook kunnen mantelzorgers ontlast worden. Dit kan zijn door het ondersteunen bij het doen van boodschappen, samen een wandeling maken, plannen van een kappersbezoek, contacten leggen of onderhouden met verschillende instanties of zelfs mee gaan op vakantie behoort tot de mogelijkheden. Onze zorgverleners staan de cliënt met raad en daad bij wanneer zij zich eenzaam voelen.

Informatie

U heeft behoefte aan meer informatie? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen voor meer informatie op 088-01 573 01 of per mail via info@progeria.nl

Neem contact met ons op

5 + 4 =

Vermoeden dat iemand dement wordt

Het is verstandig om bij het vermoeden van dementie een diagnose door de huisarts te laten stellen. Dit kan met een eenvoudige geheugentest. Daarnaast zal de arts, om een goed beeld van de situatie te krijgen, willen spreken met iemand uit de directe omgeving over de veranderingen in het gedrag. Vervolgens kan de arts een doorverwijzing afgeven naar een specialist. Eventueel wordt er aanvullend onderzoek gedaan met bijvoorbeeld met een MRI-scan. Pas nadat er een screening heeft plaatsgevonden wordt er vastgesteld of er sprake is van dementie. Dementie is nog niet te genezen maar wel kunnen medicijnen helpen om het proces te vertragen.

Dementie zorg en mantelzorgers

De zorgverleners kunnen de mantelzorgers ontlasten door taken van hen over te nemen. Zij staan de cliënt bij en kunnen de familie en naasten adviseren over het omgaan met de situatie omtrent dementie zorg. Zorg voor mensen met dementie en geheugenstoornissen is namelijk erg intensief. Veel mantelzorgers komen niet meer aan zichzelf of sociale contacten toe omdat het lastig is degene waar ze voor zorgen alleen te laten. Deze zorg is dan ook een steun voor de mantelzorgers zodat zij de cliënt gerust en zonder schuldgevoel aan de zorgverlener kunnen overlaten.

Betekenis dementie

Dementie betekent in het Latijn letterlijk ontgeesting, ontdaan van geest. Dementie is niet een bepaalde ziekte op zich. Dementie is een verzamelnaam voor een aantal symptomen waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De bekendste vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Voor alle vormen geldt dat de hersenen steeds slechter gaan functioneren door het afsterven van hersencellen. Meestal is het eerste verschijnsel vergeetachtigheid. Toch betekenen alleen geheugenstoornissen niet dat iemand dementerend is. Er is pas sprake van dementie als verschillende problemen samenkomen en zo ernstig zijn, dat ze het dagelijks functioneren belemmeren.

Informatie

Wilt u meer informatie over dementie zorg? Wij zijn telefonisch te bereiken via 088-01 573 03 of per email via info@progeria.nl.