Palliatieve Zorg

Bent u of is uw naaste terminaal ziek? Pro Geria werkt nauw samen met InterMediCare thuiszorg, deze heeft gespecialiseerde zorgverleners die bij u thuis de zorg komen verlenen en zich richten op het zoveel mogelijk in stand houden van de kwaliteit van leven, het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken, pijnbestrijding en verzachting. Pro Geria kan dan op uw verzoek de aanvullende (particuliere) thuiszorg organiseren (extra nacht of dag zorg)

De meeste mensen die weten dat zij gaan komen te overlijden geven er de voorkeur aan dat in hun eigen vertrouwde omgeving te doen. Dit is echter een intensief en zwaar proces. Niet alleen voor de cliënt zelf, maar ook voor de familie die hem of haar verzorgt. Palliatief terminale thuiszorg is dan vaak essentieel.

Terminale zorg richt zich specifiek op zorg in het laatste deel van de palliatieve fase, waarin kenmerken van het sterven zichtbaar en onafwendbaar zijn. Meestal betreft dit een periode van maximaal 3 maanden.

De palliatief terminale zorg en behandeling richt zich op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Waarbij er aandacht is voor lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid, gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte, vragen rondom leven en dood, zorg voor de naasten en allerlei andere praktische zaken rondom dit proces.

Informatie

Wilt u meer informatie over terminale zorg? Wij zijn per email te bereiken via info@progeria.nl

Neem contact met ons op

24 uurs zorg op PTZ indicatie

Een palliatieve terminale indicatie (PTZ) is bedoeld om zorg te bieden aan mensen met een levensbedreigende ziekte in de laatste fase van hun leven. Pro Geria Thuiszorg biedt volledige 24 uurs zorg middels de PTZ indicatie waardoor u volledig thuis verzorgt kan worden en uw naasten worden ontlast. De wijkverpleegkundige van Pro Geria Thuiszorg kan deze indicatie voor u stellen.

Palliatieve terminale zorg in heel Nederland

Palliatieve terminale zorg kan door Pro Geria Thuiszorg door heel Nederland verzorgd worden. Onze zorgcoördinatoren adviseren u graag over de mogelijkheden van palliatieve terminale zorg bij u thuis. Ook in spoedgevallen kunnen wij in heel Nederland palliatieve terminale zorg inzetten. Wij kunnen samen met u een professioneel zorgteam inzetten en een formele zorgovereenkomst opmaken.

Financiering van palliatieve terminale zorg

Dat palliatieve terminale thuiszorg te duur zou zijn is vaak een misvatting. Palliatieve terminale zorg thuis kan in principe geheel worden vergoedt uit uw indicatie. Er wordt een indicatie voor palliatief terminale zorg (PTZ) gesteld door de wijkverpleegkundige van Pro Geria als de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de patiënt nog een levensverwachting heeft van minder dan drie maanden.