Dagzorg

Bij Pro Geria Thuiszorg bieden wij zowel dagzorg als nachtzorg. De dagzorg kan ook onderdeel zijn van 24-uurs zorg die geleverd wordt. Onder dagzorg verstaan we alle zorg die verleend wordt tussen 7 en 23 uur. Verzorging kan tijdelijk maar ook langdurig zijn. Deze vorm van dienstverlening is mogelijk vanaf 3 aaneengesloten uren. Indien mogelijk bieden wij ook zorgverlening voor kortere uren aan.

De dagzorg biedt dagritme en zorg aan cliënten die vanwege toenemende lichamelijke en/of geestelijke beperkingen niet zelf meer een goed dagelijks leven thuis kunnen leiden. Mensen die ondanks zelfzorgbeperkingen graag in hun vertrouwde huis en omgeving blijven wonen.

Dagzorg kan bijvoorbeeld ingezet worden bij de ziekte van Alzheimer. Door Dementie zorg op te vangen met dagzorg, eventueel aangevuld met nachtzorg, kan een opname in een verpleeghuis voorkomen worden. Belangrijk voor Pro Geria is ook het ontlasten van de naasten zoals partner en kinderen.

Bij Pro Geria werken wij met goed opgeleide en gedreven zorgverleners in kleine teams die professionele zorg kunnen bieden aan cliënten.

Het behouden van de eigen regie in uw leven staat voorop, rekening houdend met uw privacy en wensen. Onze zorgverleners verzorgen en/of verplegen u en helpen het evenwicht in het dagelijks leven te behouden en eventueel te herstellen. De dagzorg omvat vaak de alledaagse levensverrichtingen zoals huishoudelijke hulp, eten & drinken, wassen & aankleden en lichamelijk & geestelijk welbevinden. Dit kan variëren van begeleiding tot verzorging en verpleging.

Financiering van dagzorg

Met een geldige indicatie kunt u in aanmerking komen voor dagzorg. De gefinancierde zorg kan dan gedeeltelijk betaald worden vanuit de Zorgverzekeraarswet, maar u kunt deze zorg ook particulier inkopen.

Wij adviseren u hier graag over.

Informatie

U heeft behoefte aan meer informatie over dagzorg? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen op 088-01 573 01 of per mail via info@progeria.nl