Overbruggingszorg

Wacht u op een opname voor in een verpleeghuis dan kan de professionele overbruggingszorg van Pro Geria u, gedurende de wachttijd, tijdelijke ondersteuning bieden. Dit kan bestaan uit dagzorg of nachtzorg of een combinatie hiervan, zoals 24 uurs zorg. Bij overbruggingszorg is het immers wel zo fijn dat er, indien nodig, altijd iemand in de buurt is om u te helpen.

Overbruggingszorg krijgt u:

  • gedurende de wachttijd voor plaatsing in een verpleeghuis
  • van een verzorgende of verpleegkundige
  • Overbruggingszorg wordt ingezet als een cliënt niet gelijk de zorg kan krijgen waarvoor hij of zij is geïndiceerd. De overbruggingszorg kan worden toegewezen voor een maximale periode van 3 maanden met 1 keer een verlenging voor 3 maanden. Het aantal uren overbruggingszorg welke u kunt krijgen is afhankelijk van het geïndiceerde ZZP (Zorg Zwaarte Pakket).

Financiering van overbruggingszorg

U heeft een geldige indicatie voor gefinancierde zorg nodig om in aanmerking te komen voor overbruggingszorg. De zorg wordt in principe volledig betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of vanuit de Zorverkeraarswet (Zvw), maar u kunt deze zorg ook particulier inkopen.

Overbruggingszorg kan ook worden vergoed door het persoonsgebonden budget (pgb), afhankelijk van de indicatie. Wij adviseren u hier graag over en kunnen desgewenst helpen om deze indicatie aan te vragen.

Informatie

U behoefte aan meer informatie over overbruggingszorg? Dan kunt u ons altijd bellen of mailen op 088-01 573 01 of per mail via info@progeria.nl